Dla autorów i depozytariuszy

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do archiwizowania swoich prac naukowych w Repozytorium UJK.

Celem Repozytorium UJK jest ewidencja, archiwizacja i udostępnianie dorobku naukowego wszystkich twórców w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, a przez to zapewnienie nieograniczonego dostępu do wiedzy oraz zachowanie zasady transparentności.

Wszystkie materiały w Repozytorium UJK publikujemy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególnych przypadkach możemy wprowadzić ograniczenia w dostępie do tekstów, wynikające z umów licencyjnych.

W procesie archiwizowania pracy Depozytariusz oświadcza, że zaznajomił się z Regulaminem Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W szczególności Depozytariusz, zatwierdzając licencję w momencie zamieszczania swojej publikacji w Repozytorium UJK, poświadcza, że do niego należą prawa autorskie do archiwizowanego dzieła oraz deklaruje, że dokument jest jego własnością intelektualną. Uniwersytet Jana Kochanowskiego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy.

W Repozytorium UJK można zamieścić wcześniej opublikowane prace.

Jeśli wysyłany do Repozytorium UJK materiał był wcześniej publikowany przez komercyjnego wydawcę, należy sprawdzić, jakiego rodzaju umowa została z nim podpisana.

Należy pamiętać o tym, że można negocjować warunki z wydawcą, by w umowie zamieścić zapis o zezwoleniu na archiwizację pracy w Repozytorium.

W przypadku chęci zdeponowania w Repozytorium UJK publikacji, której prawa autorskie przeniesione zostały na wydawcę nieprowadzącego polityki zamieszczania prac w repozytoriach, należy zapytać go o zgodę na umieszczenie dokumentu (wersja po recenzji lub ostatecznej korekcie wydawcy) w Repozytorium.

Autor przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej UJK prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji