Dla autorów i depozytariuszy

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do archiwizowania swoich prac naukowych w Repozytorium UJK.

Celem Repozytorium UJK jest ewidencja, archiwizacja i udostępnianie dorobku naukowego wszystkich twórców w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, a przez to zapewnienie nieograniczonego dostępu do wiedzy oraz zachowanie zasady transparentności.

Wszystkie materiały w Repozytorium UJK publikujemy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególnych przypadkach możemy wprowadzić ograniczenia w dostępie do tekstów, wynikające z umów licencyjnych.

W procesie archiwizowania pracy Depozytariusz oświadcza, że zaznajomił się z Regulaminem Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W szczególności Depozytariusz, zatwierdzając licencję w momencie zamieszczania swojej publikacji w Repozytorium UJK, poświadcza, że do niego należą prawa autorskie do archiwizowanego dzieła oraz deklaruje, że dokument jest jego własnością intelektualną. Uniwersytet Jana Kochanowskiego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy.

W Repozytorium UJK można zamieścić wcześniej opublikowane prace.

Jeśli wysyłany do Repozytorium UJK materiał był wcześniej publikowany przez komercyjnego wydawcę, należy sprawdzić, jakiego rodzaju umowa została z nim podpisana.

Należy pamiętać o tym, że można negocjować warunki z wydawcą, by w umowie zamieścić zapis o zezwoleniu na archiwizację pracy w Repozytorium.

W przypadku chęci zdeponowania w Repozytorium UJK publikacji, której prawa autorskie przeniesione zostały na wydawcę nieprowadzącego polityki zamieszczania prac w repozytoriach, należy zapytać go o zgodę na umieszczenie dokumentu (wersja po recenzji lub ostatecznej korekcie wydawcy) w Repozytorium.

Autor przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej UJK prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania.

Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest widoczne w ogólnoświatowym katalogu repozytoriów OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories). Każde repozytorium zanim trafi na listę jest dokładnie analizowane i oceniane przez pracowników projektu.

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) to światowy katalog repozytoriów otwartego dostępu i ich polityk, prowadzony przez University of Nottingham według usług SHERPA/RoMEO we współpracy z Lund University. Umożliwia identyfikację, przeglądanie i wyszukiwanie repozytoriów na podstawie szeregu funkcji, takich jak lokalizacja, oprogramowanie lub rodzaj przechowywanych materiałów. Wymaga otwartego dostępu do publikacji naukowych oraz kontroluje przesyłane materiały. Rejestruje i umożliwia przeszukiwanie zasobów prawie 6000 repozytoriów z całego świata, w tym ponad 100 z Polski.

REPOZYTORIUM UJK - właściwe miejsce na dane badawcze!

Udostępnianie danych badawczych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi i jest wymagane przy realizacji projektów finansowanych m.in. przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki.

W Repozytorium UJK wszyscy pracownicy UJK mogą bez żadnych opłat deponować i udostępniać dane badawcze w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych.

Każdy opublikowany w Repozytorium zbiór danych otrzymuje indywidualny numer  – przypisany do niego na stałe cyfrowy identyfikator. Repozytorium pozwala naukowcom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. Proces deponowania i udostępniania zbiorów uwzględnia wybór licencji, na podstawie której dane badawcze będą dostępne w Repozytorium. W zależności od udzielonej licencji naukowcy, studenci, dziennikarze czy przedsiębiorcy zyskują możliwość wykorzystania danych do celów badawczych czy komercyjnych.

Wszystkich zainteresowanych tematem udostępniania i zarządzania danymi badawczymi zachęcamy do zamieszczania materiałów w Repozytorium UJK.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji